Interesanti, Neticami, Noderīgi, Video

Paplašinās atbalsta iespējas ražotāju organizācijām

Otrdien, 11. septembrī, valdība atbalstīja Zemkopības ministrijas (ZM) sagatavotās izmaiņas noteikumos par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām. Izmaiņas noteikumos sagatavotas, lai precizētu augļu un dārzeņu ražotāju organizāciju darbības programmu mērķus un to sasniegšanai paredzētos pasākumus, kā arī papildinātu nosacījumus attiecībā uz attiecināmo pasākumu izdevumu atbalsttiesīgumu.

 

Tā kā ražotāju organizācijas realizē ne tikai svaigus augļus un dārzeņus tirgū, bet arī spēj nodrošināt tirgu ar produktiem, kam ir liela komercvērtība, piemēram, skābētiem kāpostiem, mazgātiem, grieztiem dārzeņiem, jauktiem salātiem, augļu un ogu sulām, izmaiņas noteikumos paredz, ka tās pārdotās produkcijas vērtībā, par kuru ražotāju organizācijai ir piešķirta atzīšana un kuru ir saražojuši tās biedri, ieskaita arī pārstrādātu augļu un dārzeņu produkcijas vērtību, piemērojot vienotu likmi. Tāpat noteikumi papildināti arī ar pasākumiem, kas attiecas uz augļu un dārzeņu pārstrādi.

 

Lai paplašinātu ražotāju organizāciju iespējas apgūt eksportu un vietējo tirgu, kā arī veicinātu uzņēmēju savstarpēju kooperāciju, izmaiņas noteikumos paredz par ražotāju organizāciju biedru uzņemt juridisku vai fizisku personu, kas nav augļu un dārzeņu ražotājs. Noteikumi paredz, ka tam nebūs tiesības lemt par jautājumiem, kas attiecas uz darbības fondu, un tas nesaņems tiešu labumu no Eiropas Savienības finansētajiem pasākumiem.

 

Nosacījumos precizēts par ražotāju organizāciju biedru pašu saražoto attiecināmo produktu realizēšanu bez ražotāju organizācijas starpniecības, nosakot, ka jebkura biedra saražotā attiecināmo produktu procentuālā daļa, kas pārdota bez ražotāju organizācijas starpniecības, nepārsniedz 25% vērtības izteiksmē.

 

Plašāka informācija par grozījumiem Ministru kabineta (MK) 2017. gada 10. oktobra noteikumos Nr. 621 “Noteikumi par augļu un dārzeņu ražotāju organizācijām” pieejama MK tīmekļvietnē. Izmaiņas noteikumos stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālā izdevuma “Latvijas Vēstnesis” tīmekļvietnē.
______________________________
Informāciju sagatavoja
Viktorija Straujupe
sabiedrisko attiecību speciāliste
tālrunis: 67027622
viktorija.straujupe@zm.gov.lv