Interesanti, Izklaide, Neticami, Video

Apstiprinātas prasības lauksaimniecības dzīvnieku ciltsdarba speciālistiem

Valdība otrdien, 12. martā, apstiprinājusi Zemkopības ministrijas sagatavotās prasības personām, kuras vērtē lauksaimniecības dzīvniekus, veic snieguma pārbaudi un pārraudzību, kā arī veic mākslīgo apsēklošanu un olšūnu un embriju transplantāciju.

Jaunie noteikumi noteic šo personu izglītības un profesionālās kvalifikācijas prasības, apmācības kārtību, kā arī attiecīgo sertifikātu un nepieciešamo apliecību izsniegšanas, apturēšanas, anulēšanas un atsaukšanas kārtību.

Nodarboties ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu un olšūnu un embriju transplantāciju persona drīkst tikai tad, ja tai ir Lauksaimniecības datu centra (LDC) izsniegts sertifikāts vai apliecība.

Lai saņemtu sertifikātu, personai ir jābūt izglītībai lauksaimniecībā, apgūtām praktiskām iemaņām izvēlētajā darbības jomā un jānokārto pārbaudes tests.

Savukārt, lai saņemtu apliecību, ir jāapgūst teorētiskās un praktiskās apmācības kurss izvēlētajā darbības jomā – vai nu izglītības iestādē, vai arī pie dzīvnieku mākslīgās apsēklošanas komersanta, kurš piedāvās apgūt noteikumos minētos tematus.

Persona, kura ir saņēmusi apliecību noteikta darba veikšanai, to drīkst darīt tikai vienā ganāmpulkā. Ja personai ir apliecība vairāku sugu dzīvnieku snieguma pārbaudei un pārraudzībai, arī tad persona to drīkst darīt tikai vienā ganāmpulkā. Tas nozīmē, ka persona, kurai, piemēram, ir apliecība gan aitu, gan kazu snieguma pārbaudei un pārraudzībai, abu šo sugu dzīvnieku snieguma pārbaudi vai pārraudzību drīkst veikt tikai tad, ja aitas un kazas tiek turētas vienā un tajā pašā ganāmpulkā.

Personai, kura saņēmusi sertifikātu vai apliecību, turpmāko piecu gadu laikā būs jāapmeklē vismaz 16 stundu gari kvalifikācijas paaugstināšanas pasākumi.

Sertifikātu un apliecību ieguvušo personu dati tiks ievadīti LDC tīmekļvietnes sertifikātu un apliecību ieguvušo personu reģistrā.

Ja pēc sertifikāta vai apliecības anulēšanas vai atsaukšanas persona vēlēsies dokumentu atjaunot, sertifikāta atjaunošanai atkārtoti būs jānokārto pārbaudes tests, bet apliecības atjaunošanai – jāapgūst teorētiskās un praktiskās apmācības kurss.

Līdz šim personām izsniegtie sertifikāti un apliecības pārraudzības veikšanai būs derīgi arī turpmāk gan snieguma pārbaudei, gan pārraudzībai, jo snieguma pārbaudes un pārraudzības process ir līdzīgs. Persona arī turpmāk saņems vienu sertifikātu vai apliecību, lai varētu nodarboties gan ar snieguma pārbaudi, gan ar pārraudzību.

Jaunie noteikumi aizstās Ministru kabineta 2011. gada 12. jūlija noteikumus Nr. 566 „Kārtība, kādā apmāca fiziskās personas, kas veic lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju, un kārtība, kādā šīm personām izsniedz un anulē sertifikātus un apliecības”.

Noteikumi “Prasības personām, kas nodarbojas ar lauksaimniecības dzīvnieku vērtēšanu, snieguma pārbaudi un pārraudzību, mākslīgo apsēklošanu, olšūnu un embriju transplantāciju” stāsies spēkā pēc to publicēšanas oficiālajā izdevumā “Latvijas Vēstnesis”.
______________________________
Informāciju sagatavoja:
Rūta Rudzīte,
sabiedrisko attiecību speciāliste,
tālrunis: +371 67027498,
e-pasts: ruta.rudzite@zm.gov.lv,
tīmekļvietne: www.zm.gov.lv